Оплата та поставка | Питання-відповідь | Техпідтримка | Контакти
(044) 537-1589   537-1579
робота офіса з 10:00 до 17:00

Використання Професійної нормативно-правової бібліотеки «Норматив pro» рекомендовано листом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №11/9-500 від 28.04.2007р

Норматив™ PRO - будівництво: документообіг Мінрегіону

Являє собою повне зібрання документів з будівництва та виробництва будівельних матеріалів (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, СН, ВСН, ВНТП, кошторисні норми тощо) діючих в Україні.

Список документів значно збільшений, якщо його порівнювати з переліками відповідно будівельних кодів УКНД 91,93. Включає до себе увесь спектр будівельних документів, а також документів по будівельній промисловості та документів суміжних галузей або документів, що мають відношення до будівельної галузі

Додатково містить значний ряд необхідних для роботи стандартів, норм, листів, наказів, санітарних і протипожежних документів, документів з охорони праці тощо.

Ключовий каталог розділу нормативної бази «Будівництво» має за основу класифікацію за ДБН А.1.1-1:2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» Саме так, "має за основу", тому що класифікатор «Норматив™ PRO - будівництво» є нашою орігінальною розробкою і значно розширений в порвнянні з ДБН.

Також, окремим підрозділом, представлений поточний документообіг Мінрегіону України - накази, листи, рішення НТР та колегії.

 

Розділ нормативної бази «Будівництво» складається з підрозділів:

Каталог нормативних документів «Норматив™ PRO - документообіг Мінрегіону»

 

Copyright © 2006-2019 НПО «Норматив». All rights reserved.